REKRUTACJA PRACOWNIKA CYWILNEGO W KONSULACIE GENERALNYM CHIN W GDAŃSKU
驻革但斯克总领馆
2023/08/24

Konsulat Generalny ChRL w Gdańsku prowadzi obecnie otwartą rekrutację na stanowisko pracownika administracyjnego. Zapraszamy do aplikowania wszystkie osoby spełniające wymagania.

 1. Kwalifikacje:
  (1) Posiadanie udokumentowanego, legalnego pobytu w Polsce oraz możliwość legalnej pracy w pełnym wymiarze czasu.
  (2) Wykształcenie wyższe.
  (3) Biegła znajomość języka chińskiego oraz polskiego (w mowie i piśmie).
  (4) Znajomość pakietu MS Office.
  (5) Poczucie odpowiedzialności oraz służby, bardzo dobre umiejętności komunikacji i współpracy.
  (6) Brak przeszłości kryminalnej.
  (7) Brak problemów ze zdrowiem fizycznym mogących mieć wpływ na pracę.
  (8) Możliwość rozpoczęcia pracy od razu po zatrudnieniu.

 2. Wymagane dokumenty:
  (1) Życiorys (CV) w języku angielskim lub chińskim, razem z numerem telefonu oraz adresem e-mail.
  (2) Kserokopia paszportu bądź dowodu osobistego.
  (3) Certyfikaty akademickie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów itp.)
  (4) Jedno z nowszych zdjęć paszportowych.

  Uwaga: Wymienione wyżej dokumenty nie zostaną zwrócone. Wszystkie aplikacje otrzymane przez Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku są wykorzystywane wyłącznie w celu rekrutacji nowych pracowników. Wszelkie informacje osobiste są poufne i strzeżone.


 3. Aplikowanie oraz termin wysyłania dokumentów:
  (1) Metody aplikowania:
  a) Pocztą elektroniczną: Prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: