Zawiadomienie o zmianie adresu e-mail Konsulatu Generalnego w Gdańsku
2022/11/01

1. W celu dalszego ułatwienia zainteresowanym kontaktowania się z Konsulatem Generalnym Chin w Gdańsku w sprawie usług konsularnych, od 1 listopada 2022 roku Konsulat Generalny w Gdańsku otworzy nowy konsularny adres e-mail: gdansk@csm.mfa.gov.cn , pierwotny adres e-mail china@consulate.gda.pl zostanie wycofany z dniem 30 listopada. 

2. Numer telefonu ochrony konsularnej Konsulatu Generalnego w Gdańsku: 515290066.